• ul. Jórskiego 22; 03-584 Warszawa
  • Tel. 22/6789666

Powiadom o imprezie

Info na czerwony pasek PSI

Zamów fotoletter

IMPREZY / kultura i wiedza
IMPREZY / Patronaty

Festiwal Poloneza

Adres

Warszawa

Termin

Od 2018-06-16
Do 2018-06-17

PATRONAT WOLNASOBOTA.PL

IV Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce16 i 17 czerwca 2018 r.

    Ponad 170 artystów z różnych krajów, stroje historyczne, ludowe, współczesne, performensy, happeningi, w nietypowych dla narodowego tańca miejscach. Warszawa staje się europejską stolicą poloneza, który po latach zapomnienia wraca do łask, bo miasto otworzyło się na eksperymenty, a taniec prowokuje do myślenia o przeszłości i przyszłości.

    W roku jubileuszu XX-lecia Fundacji i  XXX-lecia Zespołu,  CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt wraz z działającym w jej ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA, organizuje już IV Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce. Odbędzie się on w dniach 16 i 17 czerwca 2018 r. w Warszawie. Tegorocznymi Partnerami naszych działań są: Bielański Ośrodek Kultury, Centralna Biblioteka Rolnicza i Firma Fortepiano. Tradycyjnie sponsorem naszych działań jest Aries Power Equipment dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce  i Firma SANTE, a o bezpieczny i w pełni profesjonalny transport fortepianu zadbała rodzinna firma MDK Transport pianin i fortepianów”.

     Rozpoczniemy nasze święto Polonezem Rycerskim Karola Kurpińskiego, który zaśpiewa wraz z Zespołem, znakomita śpiewaczka operetkowa Anna Maria Adamiak na scenie plenerowej Biało-Czerwonego Bielańskiego Pikniku przy Stawach Brustmana ( Bielany) w dniu 16 czerwca o godz. 13.00.
      Kolejny dzień Festiwalu - 17 czerwca br., rozpocznie się prezentacją połączonych zespołów pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym, po której wszyscy wykonawcy udadzą się do Centralnej Biblioteki Rolniczej gdzie w pięknym zabytkowym obiekcie odbędzie się niedzielna prezentacja uczestników Festiwalu, na którą serdecznie zapraszamy.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasador Białorusi. Ambasador Meksyku i Ambasador Hiszpanii.

Patronat medialny nad imprezą objęły: PR Radio dla Ciebie, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Mazowiecka TV,  portal „wolnasobota.pl”, Warszawska Izba Gospodarcza i redakcja miesięcznika TTG Wiadomości Gospodarcze.

 Zakręceni w tańcu

Międzynarodowy Festiwal Poloneza to jedyny taki Festiwal w Europie i jeden z najważniejszych festiwali tańca historycznego w Polsce, bo stawia na bezpośrednią interakcję z odbiorcą, w nietypowych dla tańca miejscach. Organizatorzy postanowili zbadać możliwości do zaistnienia tańca w przestrzeniach, które często mogą wydawać się zupełnie do tego nieprzystosowane – centrum handlowe, pociąg, dworzec kolejowy... Postanowili znaleźć odpowiedź na pytania, czy w galerii handlowej, czy w ogrodach nad wodą, taniec narodowy jest tak samo przystępny w odbiorze jak na profesjonalnej scenie? Jakiego rodzaju relacje mogą wytworzyć się pomiędzy przestrzenią a ruchem?  Czy miasto może posłużyć jako repozytorium „scen” dla tańca? Wszystko po to, by zaistnieć dla możliwie wielu poziomów odczuwania i doznawania zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Niezwykle ciepłe reakcje widzów poprzednich 3 edycji Festiwalu pokazują, że taniec, muzyka i śpiew mogą zaistnieć w  każdej niemalże przestrzeni. W dzisiejszym „zabieganym” świecie istnieje bowiem potrzeba wytchnienia, relaksu i zadumy, którą daje muzyka wzbogacona pięknym śpiewem i ozdobiona tańcem.

Królewskie tradycje

   IV Międzynarodowy Festiwal Poloneza, to coś znacznie więcej, niż zwykły przegląd tańca. To zderzenie kultur, emocji, a także powrót do wielkich polskich tradycji, w której muzyka i taniec zakorzenione są od wieków. Znakomicie wpisuje się  w tegoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski i jest trwałym świadectwem naszej bogatej historii, jej mocnych europejskich korzeni i przykładem bogatego dziedzictwa europejskiego. Polonezy, znane nam obecnie głównie z bali maturalnych czy sylwestrowych należą do najstarszych polskich tańców narodowych. Były tańczone nie tylko na dworach magnackich. Na dworze królów polskich polonez stanowił element ceremoniału dworskiego. Tańczono go również na dworach francuskim czy rosyjskim. Znalazł swoje miejsce w wybitnych dziełach scenicznych i był inspiracją dla twórczości wybitnych kompozytorów. Jako jeden z najważniejszych narodowych tańców  ma ogromny udział w budowaniu wizerunku Polski w świecie. To właśnie Polonezem rozpoczynały się wszystkie najważniejsze spotkania i wydarzenia, które w przeszłości odbywały się na największych europejskich dworach.  Pokazując dziś jak się tańczy, gra i śpiewa poloneza, chcemy dać świadectwo nieprzemijających wartości, jakimi są dzieła muzyczne, a jednocześnie podkreślić jedność kulturową z przeszłością naszego kraju.  Celem organizacji Festiwalu jest pokazanie ponadczasowego piękna tego tańca i muzyki. Organizując Festiwal chcemy promować wiedzę o polskiej kulturze, naszej tożsamości i dziedzictwie kulturowym.  

Polskość w europejskiej rodzinie

   Festiwal to nie tylko święto polskości. To także święto radości i solidarności narodu polskiego.
To istotny głos w umacnianiu historii i kultury polskiej. To wreszcie pretekst do refleksji nad rolą historii i kultury polskiej w kształtowaniu wiedzy o Polsce. Taniec, muzyka i śpiew pomagają zrozumieć potrzeby coraz mocniejszego uruchamiania pokładów obywatelskiej aktywności Polaków w ramach wielkiej Kultury europejskiej rodziny.

   Przegląd jest prezentacją działalności niezwykle zróżnicowanego środowiska artystów zarówno amatorów jak i zawodowych muzyków, którzy łączą doświadczenia i tworzą wyjątkowe widowiska artystyczne poprzez mnogość międzynarodowych potencjałów. Festiwal wyróżnia się formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne, podczas jednego koncertu, zaprezentowanie się publiczności, co jest trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym nawet w stolicy. Zainspirowany Festiwalem Poloneza na Białorusi, organizowanym z inicjatywy  Leonardy Rewkowskiej,  mam nadzieję, że również i tu, w kraju, stanie się on okazją do stałych wizyt zespołów polonijnych w Polsce, a także inspiracją muzyków tu studiujących, do poznawania tego obszaru naszej kultury. Niezwykłego bogactwa Polonezów tworzonych przez artystów z całego  świata. 

4th International Polonaise Festival in Poland 16-17 June 2018

More than 170 artists from different countries in historical, regional and modern clothes, performances, happenings in unusual places will be a part of the Polonaise Festival. Warsaw is becoming the European capital of Polonaise, which after years of falling into oblivion is back again in a public perception as the city  opens to experiments and allows dance to provoke reflections about the past and future.

The CZE-NE-KA Foundation for Human and Animal Friendship, which is celebrating its 20th anniversary and the Ensemble of Historical Dance “CHOREA ANTIQUA”, which is celebrating its 30th anniversary, organize together 4th International Polonaise Festival in Poland. It takes place on 16 and 17 of June 2018 in Warsaw. This year our partners are Bielany Cultural Center, Central Agricultural Library and a company Fortepiano. As always, our sponsors are Aries Power Equipment distributor of Honda’s machines and equipment in Poland, SANTE and family owned company “MDK Transport pianin i fortepianów” that is responsible for safe and fully professional transport of the piano.

Our day will start with a Chivalrous Polonaise by Karol Kurpinski which will sing an amazing opera singer, Anna Maria Adamiak along with the dance ensemble. The performance will take place at the on-location scene of the White and Red Picnic beside the Brustman’s Pond (Bielany district) on the 16 July at 1 p.m.

The next day of the Festival, 17 June starts with a presentation of dance ensembles next to the Column of King Sigismund III Wasa on the Zamkowy Square. Then we will move to Central Agricultural Library, where in a beautiful and historic building all the Festival’s participants will be presented.

The festival is under the Honorary Patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, the Ambassador of Belarus, Ambassador of Mexico and  Ambassador of Spain.

The media patronage: PR Radio dla Ciebie, Polish Media Association (Stowarzyszenie Polskich Mediów), Mazowiecka TV,  portal „wolnasobota.pl”, Warsaw Chamber of Commerce (Warszawska Izba Gospodarcza) and TTG Wiadomości Gospodarcze.

 

Spinning in a dance

International Polonaise Festival is a unique festival in Europe and one of the most important festivals of historical dances in Poland. It focuses on direct interaction with the audience and presentation of the dance in unusual and not obvious places. The organizers decided to investigate how a dance functions in places that may not be suitable for it, for instance a shopping mall, a train and a train station. They want to find out whether the national dance is as approachable in the shopping mall or in the garden as it is at a professional scene. What kinds of interactions are possible between space and movement? Are there dance scenes available within the city where dance can exist on different levels of feelings and experiences in historic and modern dimensions? Extremely positive reactions of the audience of the last three festivals show that dance, music and singing may exist in various spaces. Nowadays, in a hectic world, there is a need for a brief respite, relax and pensiveness which music accompanied by beautiful singing and dance gives.

The royal traditions

4th International Polonaise Festival is much more than just a review of dance ensembles. It is a clash of cultures and emotions. It is a return to a great Polish tradition, where music and dance are rooted for centuries. It composes beautifully with the 100th anniversary of Polish independence, is a bear witness of our rich history, its European roots, and is a part of the European heritage. Polonaise, danced nowadays mainly at the school prom or New Year’s Eve ball, is one of our oldest national dances. Polonaise was danced not only at the nobles’ courts but also at the royal court where it was a part of the court etiquette. It was also popular at French and Russian royal courts. There are allusions to Polonaise in many plays and it has inspired a number of eminent composers. As one of the most important national dance, it plays vital role in building an image of Poland worldwide. In the past, all important meetings and events at European courts were starting with Polonaise. By dancing, playing and singing Polonaise today, we would like to preserve the values of music and simultaneously mark the cultural unity of past and presence of our country. The aim of the festival is to present the timeless beauty of this dance and the music. We want to promote knowledge of Polish culture, our identity and cultural heritage.

Polish character in the European Family

The festival is not only a celebration of the Polish character. Additionally, it is a celebration of joy and solidarity of Polish nation. It strengthens our history and culture. It is a contribution to discussion about a role of Polish history and culture in building the knowledge about Poland. Dance, music and singing help to understand the need of encouraging stronger civic activities of Poles among the great European family.

It is a review of diverse artistic environment, where amateurs and professional musicians exchange experiences and create artistic performances by mixing the international potentials. The unique form of the festival that allows all dance enables to perform during one concert is an organizational challenge even in the capital city. Our festival was inspired by a similar one conducted in Belarus, which was started by Leonarda Rewkowska. We hope that our festival will be an opportunity for Polish dance enables from abroad to visit Poland and for students of music in Poland to broaden knowledge of this aspect of our culture – remarkable richness of Polonaises created by artists from all over the world.

Maria Czerwińska 603-406-158

Translated by Karolina Jazic

 

 

 

 

Ciekawostki

Aqua aerobik – korzyści z ćwiczeń w wodzie!

To nie musi kosztować...

Przestrzeń eventowa dla organizacji zajęć

Profesjonalne pokazy fajerwerków na każdą uroczystość

Nie dajmy się jesiennej chandrze

Boliwia wycieczki do Ameryki Południowej

Najszybszy Internet – jaki wybrać?

Łazienka na topie

Jak pożyczyć pieniądze przez internet?

Otwórz firmę, pozyskując pieniądze z dotacji

Co, oprócz wynajmu samochodu, oferują wypożyczalnie aut w Warszawie?

Poradnik rodzica kolonijnego Maluszka

Kogis zaprasza dzieci na obozy i kolonie

Stoch nadal dominuje

Zasady picia alkoholu

Kod promocyjny

Z jakich źródeł pozyskać pożyczki dla przedsiębiorców?

Fame MMA 4. Co czeka nas w Częstochowie?

Joga sposobem na siebie

Wybór wózka spacerowego dla niemowlaka

Gdzie kupić suchy lód Warszawa

Jak z głową zaplanować koszt wyjazdu

Profesjonalne spodnie do ćwiczeń

Ogłoszenia usługi

Jak obniżyć składkę OC o ponad 50%?

Ceny mieszkań w Warszawie.

Najpiękniejsze kina świata

Łazienkowska galeria sław

Weekend na Malcie

Strzelectwo - to dyscyplina dla każdego

Choroby dziąseł. Jak je diagnozować i leczyć?

Hobby za kredyt, czyli skąd wziąć pieniądze na drogie pasje dziecka

Tak to miało być...

Bilet tramwajowy i autobusowy przez telefon – gdzie i jak go kupić?

Jak zorganizować event w tanecznym stylu?

Jak właściciel rozlicza wyjazd służbowy

Co kupić dziecku na urodziny?

Jak skutecznie uczyć się słownictwa w języku angielskim?

Gdzie wymienić stare wycofane banknoty?

Sezon grillowy czas zacząć!

Czytać, czy nie czytać, oto jest pytanie?

Wakacje w Warszawie. Poznaj atrakcje dla całej rodziny

Nawłoć - wyjątkowa roślina miododajna

Reforma edukacji

Jak być na bieżąco z muzycznymi trendami?

Saona, czyli raj w raju

Wesele jesienią? Czemu nie!

Jak zostać konserwatorem dzieł sztuki?

Nie ma to jak zabawa!

Legalni bukmacherzy w Polsce

Jaki rower wybrać?

Nowoczesna rozrywka dla dzieci

Przeczytaj - Zanim pojedziesz na urlop.

Od czego zależy cena polisy na życie?

Najlepsze marki wędkarskie w niskich cenach

Jak zorganizować niezapomniany wieczór kawalerski lub panieński?

Szukasz telefonu - postaw na Samsung Galaxy!

Wybór butów ślubnych – najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto organizować imprezy firmowe?

Korzyści ze światłowodu w firmie

Zabawy i łamigłówki. W jakim wieku dać dziecku krzyżówkę?

Totolotek – renomowane zakłady bukmacherskie z tradycją

Dom aukcyjny – idealne miejsce na zakupy dzieł sztuki

Kurs języka angielskiego dla seniorów – zalety

Komfort termiczny na poddaszu

Sala prawdziwego kinomaniaka – jak ma wyglądać?

Graj legalnie!

Nie wolno lekceważyć wieczoru panieńskiego

Powiadom o imprezie

Info na czerwony pasek PSI

Zamów fotoletter

Wolna sobota

Festiwal Poloneza

PATRONAT WOLNASOBOTA.PL

IV Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce16 i 17 czerwca 2018 r.

    Ponad 170 artystów z różnych krajów, stroje historyczne, ludowe, współczesne, performensy, happeningi, w nietypowych dla narodowego tańca miejscach. Warszawa staje się europejską stolicą poloneza, który po latach zapomnienia wraca do łask, bo miasto otworzyło się na eksperymenty, a taniec prowokuje do myślenia o przeszłości i przyszłości.

    W roku jubileuszu XX-lecia Fundacji i  XXX-lecia Zespołu,  CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt wraz z działającym w jej ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA, organizuje już IV Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce. Odbędzie się on w dniach 16 i 17 czerwca 2018 r. w Warszawie. Tegorocznymi Partnerami naszych działań są: Bielański Ośrodek Kultury, Centralna Biblioteka Rolnicza i Firma Fortepiano. Tradycyjnie sponsorem naszych działań jest Aries Power Equipment dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce  i Firma SANTE, a o bezpieczny i w pełni profesjonalny transport fortepianu zadbała rodzinna firma MDK Transport pianin i fortepianów”.

     Rozpoczniemy nasze święto Polonezem Rycerskim Karola Kurpińskiego, który zaśpiewa wraz z Zespołem, znakomita śpiewaczka operetkowa Anna Maria Adamiak na scenie plenerowej Biało-Czerwonego Bielańskiego Pikniku przy Stawach Brustmana ( Bielany) w dniu 16 czerwca o godz. 13.00.
      Kolejny dzień Festiwalu - 17 czerwca br., rozpocznie się prezentacją połączonych zespołów pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym, po której wszyscy wykonawcy udadzą się do Centralnej Biblioteki Rolniczej gdzie w pięknym zabytkowym obiekcie odbędzie się niedzielna prezentacja uczestników Festiwalu, na którą serdecznie zapraszamy.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasador Białorusi. Ambasador Meksyku i Ambasador Hiszpanii.

Patronat medialny nad imprezą objęły: PR Radio dla Ciebie, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Mazowiecka TV,  portal „wolnasobota.pl”, Warszawska Izba Gospodarcza i redakcja miesięcznika TTG Wiadomości Gospodarcze.

 Zakręceni w tańcu

Międzynarodowy Festiwal Poloneza to jedyny taki Festiwal w Europie i jeden z najważniejszych festiwali tańca historycznego w Polsce, bo stawia na bezpośrednią interakcję z odbiorcą, w nietypowych dla tańca miejscach. Organizatorzy postanowili zbadać możliwości do zaistnienia tańca w przestrzeniach, które często mogą wydawać się zupełnie do tego nieprzystosowane – centrum handlowe, pociąg, dworzec kolejowy... Postanowili znaleźć odpowiedź na pytania, czy w galerii handlowej, czy w ogrodach nad wodą, taniec narodowy jest tak samo przystępny w odbiorze jak na profesjonalnej scenie? Jakiego rodzaju relacje mogą wytworzyć się pomiędzy przestrzenią a ruchem?  Czy miasto może posłużyć jako repozytorium „scen” dla tańca? Wszystko po to, by zaistnieć dla możliwie wielu poziomów odczuwania i doznawania zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Niezwykle ciepłe reakcje widzów poprzednich 3 edycji Festiwalu pokazują, że taniec, muzyka i śpiew mogą zaistnieć w  każdej niemalże przestrzeni. W dzisiejszym „zabieganym” świecie istnieje bowiem potrzeba wytchnienia, relaksu i zadumy, którą daje muzyka wzbogacona pięknym śpiewem i ozdobiona tańcem.

Królewskie tradycje

   IV Międzynarodowy Festiwal Poloneza, to coś znacznie więcej, niż zwykły przegląd tańca. To zderzenie kultur, emocji, a także powrót do wielkich polskich tradycji, w której muzyka i taniec zakorzenione są od wieków. Znakomicie wpisuje się  w tegoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski i jest trwałym świadectwem naszej bogatej historii, jej mocnych europejskich korzeni i przykładem bogatego dziedzictwa europejskiego. Polonezy, znane nam obecnie głównie z bali maturalnych czy sylwestrowych należą do najstarszych polskich tańców narodowych. Były tańczone nie tylko na dworach magnackich. Na dworze królów polskich polonez stanowił element ceremoniału dworskiego. Tańczono go również na dworach francuskim czy rosyjskim. Znalazł swoje miejsce w wybitnych dziełach scenicznych i był inspiracją dla twórczości wybitnych kompozytorów. Jako jeden z najważniejszych narodowych tańców  ma ogromny udział w budowaniu wizerunku Polski w świecie. To właśnie Polonezem rozpoczynały się wszystkie najważniejsze spotkania i wydarzenia, które w przeszłości odbywały się na największych europejskich dworach.  Pokazując dziś jak się tańczy, gra i śpiewa poloneza, chcemy dać świadectwo nieprzemijających wartości, jakimi są dzieła muzyczne, a jednocześnie podkreślić jedność kulturową z przeszłością naszego kraju.  Celem organizacji Festiwalu jest pokazanie ponadczasowego piękna tego tańca i muzyki. Organizując Festiwal chcemy promować wiedzę o polskiej kulturze, naszej tożsamości i dziedzictwie kulturowym.  

Polskość w europejskiej rodzinie

   Festiwal to nie tylko święto polskości. To także święto radości i solidarności narodu polskiego.
To istotny głos w umacnianiu historii i kultury polskiej. To wreszcie pretekst do refleksji nad rolą historii i kultury polskiej w kształtowaniu wiedzy o Polsce. Taniec, muzyka i śpiew pomagają zrozumieć potrzeby coraz mocniejszego uruchamiania pokładów obywatelskiej aktywności Polaków w ramach wielkiej Kultury europejskiej rodziny.

   Przegląd jest prezentacją działalności niezwykle zróżnicowanego środowiska artystów zarówno amatorów jak i zawodowych muzyków, którzy łączą doświadczenia i tworzą wyjątkowe widowiska artystyczne poprzez mnogość międzynarodowych potencjałów. Festiwal wyróżnia się formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne, podczas jednego koncertu, zaprezentowanie się publiczności, co jest trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym nawet w stolicy. Zainspirowany Festiwalem Poloneza na Białorusi, organizowanym z inicjatywy  Leonardy Rewkowskiej,  mam nadzieję, że również i tu, w kraju, stanie się on okazją do stałych wizyt zespołów polonijnych w Polsce, a także inspiracją muzyków tu studiujących, do poznawania tego obszaru naszej kultury. Niezwykłego bogactwa Polonezów tworzonych przez artystów z całego  świata. 

4th International Polonaise Festival in Poland 16-17 June 2018

More than 170 artists from different countries in historical, regional and modern clothes, performances, happenings in unusual places will be a part of the Polonaise Festival. Warsaw is becoming the European capital of Polonaise, which after years of falling into oblivion is back again in a public perception as the city  opens to experiments and allows dance to provoke reflections about the past and future.

The CZE-NE-KA Foundation for Human and Animal Friendship, which is celebrating its 20th anniversary and the Ensemble of Historical Dance “CHOREA ANTIQUA”, which is celebrating its 30th anniversary, organize together 4th International Polonaise Festival in Poland. It takes place on 16 and 17 of June 2018 in Warsaw. This year our partners are Bielany Cultural Center, Central Agricultural Library and a company Fortepiano. As always, our sponsors are Aries Power Equipment distributor of Honda’s machines and equipment in Poland, SANTE and family owned company “MDK Transport pianin i fortepianów” that is responsible for safe and fully professional transport of the piano.

Our day will start with a Chivalrous Polonaise by Karol Kurpinski which will sing an amazing opera singer, Anna Maria Adamiak along with the dance ensemble. The performance will take place at the on-location scene of the White and Red Picnic beside the Brustman’s Pond (Bielany district) on the 16 July at 1 p.m.

The next day of the Festival, 17 June starts with a presentation of dance ensembles next to the Column of King Sigismund III Wasa on the Zamkowy Square. Then we will move to Central Agricultural Library, where in a beautiful and historic building all the Festival’s participants will be presented.

The festival is under the Honorary Patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, the Ambassador of Belarus, Ambassador of Mexico and  Ambassador of Spain.

The media patronage: PR Radio dla Ciebie, Polish Media Association (Stowarzyszenie Polskich Mediów), Mazowiecka TV,  portal „wolnasobota.pl”, Warsaw Chamber of Commerce (Warszawska Izba Gospodarcza) and TTG Wiadomości Gospodarcze.

 

Spinning in a dance

International Polonaise Festival is a unique festival in Europe and one of the most important festivals of historical dances in Poland. It focuses on direct interaction with the audience and presentation of the dance in unusual and not obvious places. The organizers decided to investigate how a dance functions in places that may not be suitable for it, for instance a shopping mall, a train and a train station. They want to find out whether the national dance is as approachable in the shopping mall or in the garden as it is at a professional scene. What kinds of interactions are possible between space and movement? Are there dance scenes available within the city where dance can exist on different levels of feelings and experiences in historic and modern dimensions? Extremely positive reactions of the audience of the last three festivals show that dance, music and singing may exist in various spaces. Nowadays, in a hectic world, there is a need for a brief respite, relax and pensiveness which music accompanied by beautiful singing and dance gives.

The royal traditions

4th International Polonaise Festival is much more than just a review of dance ensembles. It is a clash of cultures and emotions. It is a return to a great Polish tradition, where music and dance are rooted for centuries. It composes beautifully with the 100th anniversary of Polish independence, is a bear witness of our rich history, its European roots, and is a part of the European heritage. Polonaise, danced nowadays mainly at the school prom or New Year’s Eve ball, is one of our oldest national dances. Polonaise was danced not only at the nobles’ courts but also at the royal court where it was a part of the court etiquette. It was also popular at French and Russian royal courts. There are allusions to Polonaise in many plays and it has inspired a number of eminent composers. As one of the most important national dance, it plays vital role in building an image of Poland worldwide. In the past, all important meetings and events at European courts were starting with Polonaise. By dancing, playing and singing Polonaise today, we would like to preserve the values of music and simultaneously mark the cultural unity of past and presence of our country. The aim of the festival is to present the timeless beauty of this dance and the music. We want to promote knowledge of Polish culture, our identity and cultural heritage.

Polish character in the European Family

The festival is not only a celebration of the Polish character. Additionally, it is a celebration of joy and solidarity of Polish nation. It strengthens our history and culture. It is a contribution to discussion about a role of Polish history and culture in building the knowledge about Poland. Dance, music and singing help to understand the need of encouraging stronger civic activities of Poles among the great European family.

It is a review of diverse artistic environment, where amateurs and professional musicians exchange experiences and create artistic performances by mixing the international potentials. The unique form of the festival that allows all dance enables to perform during one concert is an organizational challenge even in the capital city. Our festival was inspired by a similar one conducted in Belarus, which was started by Leonarda Rewkowska. We hope that our festival will be an opportunity for Polish dance enables from abroad to visit Poland and for students of music in Poland to broaden knowledge of this aspect of our culture – remarkable richness of Polonaises created by artists from all over the world.

Maria Czerwińska 603-406-158

Translated by Karolina Jazic

 

 

 

 

Adres

Warszawa

Termin

Od 2018-06-16 , Do 2018-06-17

Reklama

Ciekawostki