• ul. Jórskiego 22; 03-584 Warszawa
  • Tel. 22/6789666

Powiadom o imprezie

Info na czerwony pasek PSI

Zamów fotoletter

IMPREZY / wystawy i targi

Kolekcjonerstwo Potockich

Adres

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16; 02 – 958 Warszawa

Termin

2023-02-10

Organizator

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16; 02 – 958 Warszawa

Telefon:
22/842-07-95

E-mail:
rezerwacja@muzeum-wilanow.pl

WWW:
www.wilanow-palac.pl

Zobacz na mapie

Kolekcjonerstwo Potockich – nowa wystawa stała w pałacu wilanowskim

W galeriach na piętrze pałacu wilanowskiego prezentujemy efekty pasji kolekcjonerskich przedstawicieli rodu Potockich - obrazy, rzeźby, ryciny i cenne przedmioty użytkowe. W latach 1799–1892 Potoccy byli właścicielami Wilanowa. Opieka nad dawną rezydencją króla Jana III i pozyskiwanie kolejnych pamiątek oraz dzieł sztuki do zbiorów wilanowskich było wyrazem ich przekonań w czasach utraty niepodległości. Muzeum wilanowskie udostępnione publiczności w 1805 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego i jego żonę Aleksandrę, było później systematycznie powiększane przez potomnych: Aleksandra oraz Augusta i Aleksandrę Potockich (czyli syna, i wnuka oraz jego małżonkę). Przyczynili się oni do rozbudowy kolekcji i popularyzacji wilanowskiej rezydencji, gdzie konsekwentnie pielęgnowano pamięć o historii i świetności Rzeczypospolitej.

Na piętrze pałacu wilanowskiego można oglądać obecnie znakomite dzieła z kolekcji, którą zapoczątkowali Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy. Znajdziemy tu m.in. „Salvatora Mundi” („Zbawiciela Świata”) – uznawanego niegdyś za dzieło samego Leonarda da Vinci. 

Wystawa podąża śladem fascynacji kolekcjonerskich Stanisława Kostki Potockiego. W czasie swoich licznych podróży po Europie Potocki odwiedzał najważniejsze galerie sztuki i inspirował się ich zbiorami. Gdy czytamy jego dzienniki podróży, dowiadujemy się, że już na etapie zakupów dzieł z różnych epok historycznych planował kształt swojej galerii.

Kolekcja wilanowska Potockich jest wyrazem rzetelnie budowanej koncepcji kolekcjonowania. Twórcy zaprezentowali ją w stosownym otoczeniu – w historycznej rezydencji królewskiej. W swój projekt zaangażowali nie tylko środki materialne, lecz przede wszystkim kapitał intelektu, wiedzy i emocji.

Co obejrzymy w Dawnej Bibliotece Potockich?

Obrazy ułożyliśmy w moduły. Wystawa jest kolejnym głosem w dyskusji, którą rozpoczęliśmy wystawą Leonardiana w kolekcjach polskich. Chcieliśmy, by ta dyskusja krążyła wokół tematu relacji: oryginał – kopia – naśladownictwo – inspiracja.

Są tu dzieła artystów z kręgu Leonarda da Vinci. Wśród nich jest też niezwykła wersja Zbawiciela Świata. Gdy kupowano ten obraz przed 1798 rokiem, sądzono, że to dzieło samego mistrza. Zobaczycie także obrazy twórców związanych z Leonardem da Vinci. Dwa amorki Luinich – fragment jednego większego obrazu, dzieła Andrei del Sarto, Cimy da Conegliana i Jana Gossaerta zw. Mabuse (kilka wizerunków Madonn).

Znaczący zbiór stanowią dzieła związane z warsztatem Rubensa. Nie wykluczamy, że wykańczał je sam mistrz. Na tle innych wyróżnia się przepyszny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem. Równie ciekawy jest podwójny portret świętych Pepina i Begi. To wnikliwe studium psychologiczne dwojga ludzi w wyszukanych średniowiecznych strojach. Przejmujący obraz Śmierć Seneki ukazuje dramat świadomego odchodzenia wielkiego myśliciela.

Dwa obrazy Jana Lievensa reprezentują nurt malarski, który wykorzystuje mocne kontrasty światłocieniowe. Ten kierunek w malarstwie zapoczątkował Caravaggio. Wyeksponowaliśmy te dzieła po obu stronach kominka. Warta uwagi jest również niewielka, lecz wysmakowana reprezentacja twórczości Lucasa Cranacha Starszego. Zobaczycie Dziewczynę z niezapominajkami, Lukrecję i Salome z głową Jana Chrzciciela.

Kolejny element kolekcji to pejzaże idealne, które przywodzą na myśl mityczną krainę szczęścia i dobrobytu – Arkadię. Tę część najliczniej reprezentują dzieła z kręgu Nicolasa Poussina.

Patrioci i kolekcjonerzy

Kolejne trzy kameralne ekspozycje prezentują inne efekty pasji kolekcjonerskich kilku pokoleń rodu Potockich. To do nich należał Wilanów w latach 1799–1892. Potoccy zdobywali kolejne dzieła do zbiorów wilanowskich. Ta postawa wyrażała ich przekonania w czasach utraty niepodległości.

Ekspozycja na piętrze rozwija wątki prezentowane na parterze pałacu. Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy stworzyli kolekcję, udostępnili ją publiczności w 1805 r., a później systematycznie powiększali. Ich potomkowie – syn Aleksander, wnuk August i jego żona Aleksandra – stale upowszechniali zbiory. Rozbudowywali kolekcję i popularyzowali wilanowską rezydencję. Pielęgnowali pamięć o historii i momentach świetności Rzeczypospolitej, której nie było na ówczesnej mapie Europy.

Obiektem kolekcjonerskim stawało się nie tylko dzieło sztuki związane ze znanym i cenionym artystą. Coraz częściej był to przedmiot, o którego wartości świadczyła historia i historyczne powiązanie go z wydarzeniem, miejscem czy osobą. Ku pokrzepieniu serc i edukacji młodego pokolenia upamiętniano postacie historyczne zasłużone dla Polski. Powstały liczne cykle poświęcone bohaterom polskiej historii czy dramatycznym wątkom walki o nieodległość. Dzieła wykonywano w różnych formach i technikach:

    metaloplastycznych (w fabryce Karola Juliusza Mintera),
    litograficznych (w pracowniach Maksymiliana Fajansa, Jana Feliksa Piwarskiego),
    fotograficznych (u Karola Beyera, Konrada Brandla).

Zbierano także ryciny, które stanowiły podstawę warsztatu naukowego kolekcjonerów. Dzięki odkryciu fotografii i jej upowszechnieniu zapanowała moda na dokumentowanie m.in. ważnych zabytków architektury. Właśnie takie zespoły obiektów pokazujemy w nowych przestrzeniach ekspozycyjnych, w specjalistycznych, bezpiecznych dla zabytków gablotach.

Pamiątki patriotyczne

W Gabinecie Historycznym zgromadziliśmy metalowe zabytki o wymowie historyczno-patriotycznej. Obejrzycie tu XVII-wieczne sceny z sarkofagu hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Pod koniec 2020 roku konserwatorzy odnowili te cynowe płaskorzeźby. Wśród pamiątek narodowych znajdziecie także redukcje nagrobków i płyt nagrobnych królów i książąt polskich wykonane w fabryce Karola Mintera. Miniaturowe modele cieszyły się ogromnym powodzeniem i stanowiły obowiązkową pozycję każdego patriotycznie usposobionego polskiego domu. Do ich produkcji stosowano tańsze materiały (cynk i cynk galwanizowany brązem), dzięki temu były dostępne nie tylko dla zamożnych.

W przeszklonej gablocie prezentujemy zespół drobnej plastyki figuralnej. To przede wszystkim popiersia sławnych osobistości, zasłużonych w historii Polski. Są wśród nich literaci, kompozytorzy, uczeni. Popiersia rzeźbili uznani i cenieni w owym czasie artyści:

    Leonard Marconi,     Bolesław Paweł Podczaszyński,     Daniel Zalewski,     Jakub Tatarkiewicz,     Wojciech Święcki.

Popiersia ustawiliśmy na oryginalnych metalowych konsolkach, wyprodukowanych w fabryce Mintera.

Gabinet Rycin

Nieopodal pamiątek historycznych znajduje się Gabinet Rycin. Prezentujemy w nim nie tylko ryciny, lecz także mapy i litografie. Wilanowska kolekcja rycin była kiedyś jedną z najważniejszych w kraju.

Dzięki specjalnym gablotom i cyklicznej wymianie eksponatów możemy udostępnić publiczności wrażliwe zabytki na podłożach papierowych. Dotychczas przechowywaliśmy je w magazynach muzeum. Szuflady mogą Państwo samodzielnie wysuwać, by oglądać ryciny. Tylko wtedy włączy się światło.

Można tu obejrzeć unikatowy cykl grafik z wydarzeniami z powstania listopadowego autorstwa Jana Feliksa Piwarskiego i Fryderyka Krzysztofa Dietricha. Jego wartość podnoszą zachowane miedziane płyty, z których były przygotowywane odbitki. To zabytki, którymi niezwykle rzadko mogą pochwalić się inne muzealne kolekcje (miedź przetapiano do powtórnego wykorzystania). W przyszłości zaprezentujemy cykl map ziem polskich z XVII i XVIII wieku oraz fragmenty albumu z dziełami Jacquesa-Louisa Davida. To jeden z największych malarzy doby klasycyzmu, autor najważniejszego obrazu w kolekcji wilanowskiej – Portretu Stanisława Kostki Potockiego na koniu.

Zobacz jak wyglądają zwykle ferie zimowe w Wilanowie 

Jak wyglądał dawniej Wilanów?

Warszawa. Wilanów. Część pałacu Króla Jana Sobieskiego, pocztówka stereoskopowa, Neue Photographische Gesellschaft A.G. Steglitz Berlin, 1905

 

Historia i ikonografia Wilanowa to temat trzeciego gabinetu, do którego przejdziecie przez apartamenty królewskie. Atrakcją Gabinetu Ikonograficznego są stare widokówki i archiwalne zdjęcia pałacu wilanowskiego, jego najbliższego otoczenia oraz osób goszczących w rezydencji. Najstarsze obiekty pochodzą z czwartej ćwierci XIX wieku. W zbiorze zachowały się także unikatowe przedstawienia w formacie stereoskopowym. Za pomocą odpowiedniego zespołu soczewek, w specjalnie skonstruowanej gablocie można zobaczyć park i pałac w trójwymiarze.

Zdjęcia prezentujemy w nietypowy sposób – w turnikietach, których wzór zaczerpnęliśmy z XIX wieku. W ramkach, które obracają się wokół wspólnej osi, zgromadziliśmy wizerunki członków rodziny Potockich i zaprzyjaźnionych z nimi rodzin z kręgów arystokracji. W szufladach ekspozycyjnych podobnych do tych z Gabinetu Rycin obejrzymy pocztówki z widokami odwiedzanych miejsc. Zgodnie z dawnym zwyczajem wysyłano na nich pozdrowienia.

Aby zachować spójność estetyczną ekspozycji, zadbaliśmy o to, by nowe gabloty komponowały się z pozostałymi elementami wyposażenia tej części pałacu i spełniały restrykcyjne wymagania konserwatorskie.

Bezpieczne, nowoczesne gabloty i ekspozytory poprawiają dostępność muzeum. Dzięki nim mogą Państwo lepiej poznać cenne obiekty, które dotąd musieliśmy przechowywać w magazynach. Dzięki dotacji z programu "Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mogliśmy kupić i zamontować etalaż ekspozycyjny do gabinetu z kolekcją przedmiotów o wymowie patriotycznej (tzw. minterów), gabinetu z rycinami oraz gabinetu z dawnymi przedstawieniami rezydencji wilanowskiej.

Obejrzyj filmowe oprowadzenie po wystawie na stronie Muzeum

 

Ciekawostki

Rolety - przewodnik po dostępnych rodzajach

Naprawa iphone

Dobry catering dietetyczny w Warszawie, czyli jaki? Podpowiadamy, jak wybrać dietę pudełkową

Muzyka, której szukasz

Zwierzak w prezencie – i co dalej?

Liceum dla dorosłych - sposób na uzupełnienie wykształcenia

Jaką umowę podpisać z wykonawcą usługi?

Komplet dresowy - jak nosić i z czym łączyć?

Przełom w biznesie franczyzowym – zabezpieczenie przed ryzykiem ekonomicznym

Deski gastronomiczne, na które warto zwrócić uwagę

Jak ubierać niemowlę na wiosnę?

Jak mieszka się na Mokotowie?

Jak zaplanować remont w mieszkania?

Prywatne przedszkole - wszystko co najlepsze dla twojego dziecka

3 sukienki, które założysz do pracy i nie zaburzysz dress-code’u!

Zrezygnuj z tłuszczu, ale nie ze smaku – czym podkręcić smak niskotłuszczowych dań?

Najlepsze imprezy techno w tym roku - na co zarezerwować bilety już dziś?

Problemy ze snem?

Loty w tunelu aerodynamicznym w Warszawie

Żywopłot – praktyczne przemyślenia

To nie musi kosztować...

Odżywki białkowe - wsparcie diety nie tylko dla sportowców

Opieka nad bliskimi zmagającymi się z NTM

Buty dla dzieci - jak wybrać właściwą parę?

Dlaczego należy chronić się przed stonkami ziemniaczanymi?

Niebo nad Polską pełne samolotów

Jak przygotować teczkę rysunkową?

Jak sobie radzić z chronicznym zmęczeniem?

Nowa generacja klejów do zabawy - kleje pva

Jak bezproblemowo przeprowadzić remont mieszkania w bloku?

Zakupy z personal shopperem

5 pomysłów na zabawę z psem

Jak zachęcić dziecko do aktywności na zewnątrz nawet w deszczowe dni?

Jakie buty na jesień? 5 propozycji na ciekawe stylistyki

Przedszkole Pruszków - wybierz Koziołki

How to Build a Great Web & Mobile Marketplace

Zamawianie online

Komu powierzyć sprzątanie mieszkania Warszawa

Sale zabaw dla dzieci. Zabawa na sto dwa!

Opuchlizna nóg - jak z nią walczyć?

Systemy gipsowe – na jaki się zdecydować?

Dlaczego warto zamieszkać na Ochocie?

Jak uczyć się podczas studiów, by osiągać dobre wyniki?

Discovery Phase For Software Development: How Much Does It Cost?

Bez wychodzenia z domu – gdzie w stolicy najlepiej zamówić burgera

Jak rozwijać mięśnie na siłowni? Garść praktycznych porad

Jaki sport warto uprawiać na wiosnę

Ekspresy do kawy - pomysł na dobry poranek

Podolog dla seniora - czy jest konieczny?

Agencja eventowa w Warszawie? Wiemy, którą firmę wybrać

Zatańcz ze mną!

Przełam rutynę i zorganizuj wyjątkową randkę. Jak? Podpowiadamy!

Jakie suplementy przyjmować będąc wegetarianinem?

Szkolenia i kursy pedagogiczne dla opiekunów żłobkowych i przedszkolnych

Jaki prezent na Wielkanoc wybrać?

Mieszkanie z rynku wtórnego czy pierwotnego?

Spodenki rowerowe z wkładką, czyli słuszny wybór dla pasjonatów kolarstwa

Kiedy warto skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej?

Odkryj magiczny świat wraz z Elle i Lottie

Jeśli nie garaż murowany, to może blaszany?

Rozwiń swoje hobby - kurs rysunku w Warszawie

Automatyzacja procesów rozliczania czasu pracy dzięki biometrii

Euforia czy tragedia? Jakie oczekiwania przed Euro 2020?

Biuro rachunkowe – pomoc ważniejsza niż może się to wydawać!

Pomoc drogowa na terenie Warszawy

Co zrobić, żeby szybko zasnąć?

Kiedy powinno się rozpocząć terapię DDA lub DDD?

Kropelkowe nawadnianie ogrodów – co warto o nim wiedzieć?

Jak wybrać ekipę do remontu mieszkania w Warszawie?

Czym się charakteryzują lampy UV do wody?

Na jaki kurs niemieckiego online warto się zapisać?

W jaki sposób przygotować się do łowienia ryb zimą?

Najtańsze mieszkania w polskich miastach - ranking nieruchomości

Czy dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują odzieży chroniącej przed deszczem?

Historia zakładów bukmacherskich w Polsce

Nie masz pomysłu co podarować siostrze pod choinkę ? Sprawdź te propozycje

Lokalne pozycjonowanie stron - dlaczego przedsiębiorcy powinni je stosować?

Torebki Monnari - listonoszki i shopperki na jesień 2021

Specjalny wysłannik donosi...

Kamizelka wraca na salony

Przekąski na urodzinowe przyjęcie

Nie nudź się w domu – posłuchaj najlepszych koncertów

Paranoja

Umowa o pośrednictwo - do czego zobowiązuje i czy warto ją podpisać?

Jak dbać o dobrą jakość lodowiska?

Tak to miało być...

Buty dziecięce marki bobux - zdrowie, wygoda i najwyższa jakość wykonania

Domy Krępa - połączenie spokoju przedmieść z wygodą centrum miasta

Kompleksowe sprzątanie mieszkania - Warszawa, Kraków, Wrocław

Dlaczego warto uczyć dzieci rysunku?

Pergole tarasowe - idealne rozwiązanie dla twojego domu

Jaki ekran wybrać do kina samochodowego lub plenerowego?

Rola gier w rozwoju dzieci

Oczyszczające zabiegi na twarz – co wybrać?

Podłoga drewniana – idealna do każdego wnętrza

Jak sprawdzają się ekspresy marki Krups?

Sterowanie oświetleniem - urządzamy inteligentny dom

Berberyna - czy pomaga na trawienie?

Dobry psycholog rodzinny w Warszawie - profesjonalna pomoc w PsychoCare

Copix najlepszy serwis kserokopiarek Konica Minolta

Kolory szat liturgicznych - jakie mają znaczenie?

Pokaz mody przerwany przez zabójstwo

5 pomysłów na prezent ślubny

Popularne festiwale - bilety na imprezy masowe

Zabawki dla dzieci w każdym wieku

Firma sprzątająca biura – czy sprawdzi się jako biznes?

Jak najlepiej ubezpieczyć dziecko na rok szkolny 2022/23?

Petsitters - domy tymczasowe dla zwierząt domowych

Czym jest burza? Jak powstaje i gdzie jest na żywo na mapie

Festiwale muzyczne – jak wybrać najlepszy?

Zalety kursów online przygotowujących do matury z matematyki

Ta która przeżyła...

Jak zaplanować oświetlenie salonu?

Event firmowy? Tylko z Agencją Argentum Event!

Auto detailing – 3 sposoby na odzyskanie dawnego wyglądu samochodu

Ubezpieczenia w Warszawie dla posiadaczy samochodów osobowych – o czym warto pamiętać?

Medical App Development

Kiedy zdecydować się na meble na wymiar?

Jakie efekty może przynieść nauka poprzez zabawę

Powiadom o imprezie

Info na czerwony pasek PSI

Zamów fotoletter

Wolna sobota

Kolekcjonerstwo Potockich

Kolekcjonerstwo Potockich – nowa wystawa stała w pałacu wilanowskim

W galeriach na piętrze pałacu wilanowskiego prezentujemy efekty pasji kolekcjonerskich przedstawicieli rodu Potockich - obrazy, rzeźby, ryciny i cenne przedmioty użytkowe. W latach 1799–1892 Potoccy byli właścicielami Wilanowa. Opieka nad dawną rezydencją króla Jana III i pozyskiwanie kolejnych pamiątek oraz dzieł sztuki do zbiorów wilanowskich było wyrazem ich przekonań w czasach utraty niepodległości. Muzeum wilanowskie udostępnione publiczności w 1805 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego i jego żonę Aleksandrę, było później systematycznie powiększane przez potomnych: Aleksandra oraz Augusta i Aleksandrę Potockich (czyli syna, i wnuka oraz jego małżonkę). Przyczynili się oni do rozbudowy kolekcji i popularyzacji wilanowskiej rezydencji, gdzie konsekwentnie pielęgnowano pamięć o historii i świetności Rzeczypospolitej.

Na piętrze pałacu wilanowskiego można oglądać obecnie znakomite dzieła z kolekcji, którą zapoczątkowali Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy. Znajdziemy tu m.in. „Salvatora Mundi” („Zbawiciela Świata”) – uznawanego niegdyś za dzieło samego Leonarda da Vinci. 

Wystawa podąża śladem fascynacji kolekcjonerskich Stanisława Kostki Potockiego. W czasie swoich licznych podróży po Europie Potocki odwiedzał najważniejsze galerie sztuki i inspirował się ich zbiorami. Gdy czytamy jego dzienniki podróży, dowiadujemy się, że już na etapie zakupów dzieł z różnych epok historycznych planował kształt swojej galerii.

Kolekcja wilanowska Potockich jest wyrazem rzetelnie budowanej koncepcji kolekcjonowania. Twórcy zaprezentowali ją w stosownym otoczeniu – w historycznej rezydencji królewskiej. W swój projekt zaangażowali nie tylko środki materialne, lecz przede wszystkim kapitał intelektu, wiedzy i emocji.

Co obejrzymy w Dawnej Bibliotece Potockich?

Obrazy ułożyliśmy w moduły. Wystawa jest kolejnym głosem w dyskusji, którą rozpoczęliśmy wystawą Leonardiana w kolekcjach polskich. Chcieliśmy, by ta dyskusja krążyła wokół tematu relacji: oryginał – kopia – naśladownictwo – inspiracja.

Są tu dzieła artystów z kręgu Leonarda da Vinci. Wśród nich jest też niezwykła wersja Zbawiciela Świata. Gdy kupowano ten obraz przed 1798 rokiem, sądzono, że to dzieło samego mistrza. Zobaczycie także obrazy twórców związanych z Leonardem da Vinci. Dwa amorki Luinich – fragment jednego większego obrazu, dzieła Andrei del Sarto, Cimy da Conegliana i Jana Gossaerta zw. Mabuse (kilka wizerunków Madonn).

Znaczący zbiór stanowią dzieła związane z warsztatem Rubensa. Nie wykluczamy, że wykańczał je sam mistrz. Na tle innych wyróżnia się przepyszny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem. Równie ciekawy jest podwójny portret świętych Pepina i Begi. To wnikliwe studium psychologiczne dwojga ludzi w wyszukanych średniowiecznych strojach. Przejmujący obraz Śmierć Seneki ukazuje dramat świadomego odchodzenia wielkiego myśliciela.

Dwa obrazy Jana Lievensa reprezentują nurt malarski, który wykorzystuje mocne kontrasty światłocieniowe. Ten kierunek w malarstwie zapoczątkował Caravaggio. Wyeksponowaliśmy te dzieła po obu stronach kominka. Warta uwagi jest również niewielka, lecz wysmakowana reprezentacja twórczości Lucasa Cranacha Starszego. Zobaczycie Dziewczynę z niezapominajkami, Lukrecję i Salome z głową Jana Chrzciciela.

Kolejny element kolekcji to pejzaże idealne, które przywodzą na myśl mityczną krainę szczęścia i dobrobytu – Arkadię. Tę część najliczniej reprezentują dzieła z kręgu Nicolasa Poussina.

Patrioci i kolekcjonerzy

Kolejne trzy kameralne ekspozycje prezentują inne efekty pasji kolekcjonerskich kilku pokoleń rodu Potockich. To do nich należał Wilanów w latach 1799–1892. Potoccy zdobywali kolejne dzieła do zbiorów wilanowskich. Ta postawa wyrażała ich przekonania w czasach utraty niepodległości.

Ekspozycja na piętrze rozwija wątki prezentowane na parterze pałacu. Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy stworzyli kolekcję, udostępnili ją publiczności w 1805 r., a później systematycznie powiększali. Ich potomkowie – syn Aleksander, wnuk August i jego żona Aleksandra – stale upowszechniali zbiory. Rozbudowywali kolekcję i popularyzowali wilanowską rezydencję. Pielęgnowali pamięć o historii i momentach świetności Rzeczypospolitej, której nie było na ówczesnej mapie Europy.

Obiektem kolekcjonerskim stawało się nie tylko dzieło sztuki związane ze znanym i cenionym artystą. Coraz częściej był to przedmiot, o którego wartości świadczyła historia i historyczne powiązanie go z wydarzeniem, miejscem czy osobą. Ku pokrzepieniu serc i edukacji młodego pokolenia upamiętniano postacie historyczne zasłużone dla Polski. Powstały liczne cykle poświęcone bohaterom polskiej historii czy dramatycznym wątkom walki o nieodległość. Dzieła wykonywano w różnych formach i technikach:

    metaloplastycznych (w fabryce Karola Juliusza Mintera),
    litograficznych (w pracowniach Maksymiliana Fajansa, Jana Feliksa Piwarskiego),
    fotograficznych (u Karola Beyera, Konrada Brandla).

Zbierano także ryciny, które stanowiły podstawę warsztatu naukowego kolekcjonerów. Dzięki odkryciu fotografii i jej upowszechnieniu zapanowała moda na dokumentowanie m.in. ważnych zabytków architektury. Właśnie takie zespoły obiektów pokazujemy w nowych przestrzeniach ekspozycyjnych, w specjalistycznych, bezpiecznych dla zabytków gablotach.

Pamiątki patriotyczne

W Gabinecie Historycznym zgromadziliśmy metalowe zabytki o wymowie historyczno-patriotycznej. Obejrzycie tu XVII-wieczne sceny z sarkofagu hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Pod koniec 2020 roku konserwatorzy odnowili te cynowe płaskorzeźby. Wśród pamiątek narodowych znajdziecie także redukcje nagrobków i płyt nagrobnych królów i książąt polskich wykonane w fabryce Karola Mintera. Miniaturowe modele cieszyły się ogromnym powodzeniem i stanowiły obowiązkową pozycję każdego patriotycznie usposobionego polskiego domu. Do ich produkcji stosowano tańsze materiały (cynk i cynk galwanizowany brązem), dzięki temu były dostępne nie tylko dla zamożnych.

W przeszklonej gablocie prezentujemy zespół drobnej plastyki figuralnej. To przede wszystkim popiersia sławnych osobistości, zasłużonych w historii Polski. Są wśród nich literaci, kompozytorzy, uczeni. Popiersia rzeźbili uznani i cenieni w owym czasie artyści:

    Leonard Marconi,     Bolesław Paweł Podczaszyński,     Daniel Zalewski,     Jakub Tatarkiewicz,     Wojciech Święcki.

Popiersia ustawiliśmy na oryginalnych metalowych konsolkach, wyprodukowanych w fabryce Mintera.

Gabinet Rycin

Nieopodal pamiątek historycznych znajduje się Gabinet Rycin. Prezentujemy w nim nie tylko ryciny, lecz także mapy i litografie. Wilanowska kolekcja rycin była kiedyś jedną z najważniejszych w kraju.

Dzięki specjalnym gablotom i cyklicznej wymianie eksponatów możemy udostępnić publiczności wrażliwe zabytki na podłożach papierowych. Dotychczas przechowywaliśmy je w magazynach muzeum. Szuflady mogą Państwo samodzielnie wysuwać, by oglądać ryciny. Tylko wtedy włączy się światło.

Można tu obejrzeć unikatowy cykl grafik z wydarzeniami z powstania listopadowego autorstwa Jana Feliksa Piwarskiego i Fryderyka Krzysztofa Dietricha. Jego wartość podnoszą zachowane miedziane płyty, z których były przygotowywane odbitki. To zabytki, którymi niezwykle rzadko mogą pochwalić się inne muzealne kolekcje (miedź przetapiano do powtórnego wykorzystania). W przyszłości zaprezentujemy cykl map ziem polskich z XVII i XVIII wieku oraz fragmenty albumu z dziełami Jacquesa-Louisa Davida. To jeden z największych malarzy doby klasycyzmu, autor najważniejszego obrazu w kolekcji wilanowskiej – Portretu Stanisława Kostki Potockiego na koniu.

Zobacz jak wyglądają zwykle ferie zimowe w Wilanowie 

Jak wyglądał dawniej Wilanów?

Warszawa. Wilanów. Część pałacu Króla Jana Sobieskiego, pocztówka stereoskopowa, Neue Photographische Gesellschaft A.G. Steglitz Berlin, 1905

 

Historia i ikonografia Wilanowa to temat trzeciego gabinetu, do którego przejdziecie przez apartamenty królewskie. Atrakcją Gabinetu Ikonograficznego są stare widokówki i archiwalne zdjęcia pałacu wilanowskiego, jego najbliższego otoczenia oraz osób goszczących w rezydencji. Najstarsze obiekty pochodzą z czwartej ćwierci XIX wieku. W zbiorze zachowały się także unikatowe przedstawienia w formacie stereoskopowym. Za pomocą odpowiedniego zespołu soczewek, w specjalnie skonstruowanej gablocie można zobaczyć park i pałac w trójwymiarze.

Zdjęcia prezentujemy w nietypowy sposób – w turnikietach, których wzór zaczerpnęliśmy z XIX wieku. W ramkach, które obracają się wokół wspólnej osi, zgromadziliśmy wizerunki członków rodziny Potockich i zaprzyjaźnionych z nimi rodzin z kręgów arystokracji. W szufladach ekspozycyjnych podobnych do tych z Gabinetu Rycin obejrzymy pocztówki z widokami odwiedzanych miejsc. Zgodnie z dawnym zwyczajem wysyłano na nich pozdrowienia.

Aby zachować spójność estetyczną ekspozycji, zadbaliśmy o to, by nowe gabloty komponowały się z pozostałymi elementami wyposażenia tej części pałacu i spełniały restrykcyjne wymagania konserwatorskie.

Bezpieczne, nowoczesne gabloty i ekspozytory poprawiają dostępność muzeum. Dzięki nim mogą Państwo lepiej poznać cenne obiekty, które dotąd musieliśmy przechowywać w magazynach. Dzięki dotacji z programu "Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mogliśmy kupić i zamontować etalaż ekspozycyjny do gabinetu z kolekcją przedmiotów o wymowie patriotycznej (tzw. minterów), gabinetu z rycinami oraz gabinetu z dawnymi przedstawieniami rezydencji wilanowskiej.

Obejrzyj filmowe oprowadzenie po wystawie na stronie Muzeum

 

Adres

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16; 02 – 958 Warszawa

Termin

Od 2023-02-10

Organizator

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16; 02 – 958 Warszawa

Telefon:
22/842-07-95

E-mail:
rezerwacja@muzeum-wilanow.pl

WWW:
www.wilanow-palac.pl

Zobacz na mapie

Reklama

Ciekawostki